За нас

 

LivingNature е логичното продължение на страстта на хората в Българското Дружество за Защита на Птиците към природата и нейното опазване. Ние искрено вярваме, че натрупаните знания, безценният опит и съкровените преживявания не бива да бъдат забравени, а точно обратното. Ние искаме да ги споделим, и то не само с нашите близки, приятели и поддръжници, а с много по-широк кръг от хора- всички, които обичат природата и биха приели опазването и за своя лична кауза.


Стопанска или Нестопанска цел - ние не отделяме процент от приходите си за природо-защита…ВСИЧКО спечелено от туристическата дейност използваме за подпомагане на природо-защитните дейности на БДЗП. В този смисъл LivingNature/ by BSPB Birdlife Bulgaria е търговска марка и лицензиран туроператор*, но само като неразделна част от Българско Дружество за Защита на Птиците и с основна и единствена цел - отстояване правото на съществуване на дивата природа и устойчивото ползване на природните ресурси.

*LivingNature/ by BSPB Birdlife Bulgaria притежава Туроператорски  сертификат PK-01-7186, издаден от българското правителство.

Защо "LivingNature" -  живата природа, живота на природата, движението, живеенето в и с природата – за такива пътешествия мечтаем и такива послания искаме да предадем на нашите спътници.


Какво правим – природо-съобразен и природо-познавателен туризъм е едната версия- тази за търговския регистър и документите. Другата, която ни харесва много повече и с която желаем да ни свързват е специализиране в пътешествията - подготвяме и осъществяваме пътешествия, в които има откривателство, приключение, дивна красота, силна емоция, съпреживяване и споделяне - не между водачи и туристи, а между приятели и спътници. 

Българското Дружество за Защита на Птиците - БДЗП работи за опазването на дивите птици, важните за тях места и местообитанията им. Ние защитаваме правото на съществуване на дивата природа, като по този начин допринасяме и за устойчивото ползване на природните ресурси и благосъстоянието на хората. БДЗП работи за хората, като отстоява обществените интереси и правото на всеки на запазена природа и здравословна жизнена среда.
БДЗП е част от BirdLife International – световна природозащитна организация, основана през 1922 г., която представлява мрежа от партньорски организации в над 100 страни по света с над 2,6 млн. членове и 10 млн. поддръжници.

Визията ни е за свят, в който хората признават равното право на съществуване и благоприятна среда на всички биологични видове. Свят, в който използването на природните ресурси е неразривно свързано с осигуряването на естественото им възстановяване. Свят в който, различните човешки общества са равнопоставени по отношение на ползването и ползите, произтичащи от дивата природа.

LivingNature e лицензираният туроператор на Българското Дружество за Защита на Птиците!

притежава:

- Туроператорски и турагентски сертификат 05244/28.01.2005, издаден от българското правителство.

- Сертификат за сключена застраховка "Отговорност на Туроператора" № 03700100000598/15.01.2015 валидна до 31.01.2016г.

 

LivingNature е партньор на Rewilding Europe Travel Club Rewilding-Europe-Travel-Club-purple-RGB.jpg

 

LivingNature e член на Българската Асоциация за Алтернативен Туризъм - БААТ

Снимки:

Видео клипове: