Фото-укрития

На Ваше разположение са три фиксирани фото-укрития в Източна Родопи, три фиксирани укрития в
Сакар, и шест укрития в района на Добруджа, Североизточна България.


Всички укрития са специално проектирани за фотография на белоглав лешояд, египетски лешояд и черен лешояд; царски орел и морския орел; пойни птици; В укритията подходящи за снимане на лешояди и орли има чести
посещения на други редки и защитени видове, сред които чакал, белоопашат мишелов, обикновен мишелов, гарван, черна каня, лисица, а шансовете за снимане на вълк са сред най-големите в Европа.

Укритията работят целогодишно. Най-добрият период за снимане от
различните укрития зависи от конкретните целеви видове.


За повече информация и резервация на укритие можете да ни пишете на адрес livingnature@bspb.org или да се обадите на следните телефон: +359 879 822 310+359 879 822 310