За птици около София: Витоша и Рилски манастир
01.11.2015

снимка: Димитър Градинаров

Снимки:

снимка: Димитър Градинаров
сокерица, снимка: Йордан Христов, www.NatureMonitoring.com
снимка: Димитър Градинаров
снимка: Димитър Градинаров
снимка: Димитър Градинаров
снимка: Димитър Градинаров
снимка: Димитър Градинаров
снимка: Димитър Градинаров