< Назад

Класически зимен тур

Дата: 7 - 14 Февруари 2017

Продължителност: 8 дни

Местоположение: Черноморското крайбрежие

С класическия зимен тур за наблюдение на птици ще получите възможност да наблюдавате отблизо повечето от зимуващите видове, характерни за българското крайбрежие на Черно море. Подгответе се за поразителен брой гъски (в зависимост от атмосферните условия до 200 000 птици!), включително и световно застрашената червеногуша гъска. В по-студените зими около 70% от световната популация на вида, или около 30 000 индивида, може да бъде наблюдавана да нощува в Шабленското и Дуранкулашкото езеро. Друг световно застрашен от изчезване вид птица - тръноопашатата потапница, също може да бъде наблюдаван в брой до няколко стотин индивида. Сред другите видове, които могат да се видят в местността са: малка белочела гъска, къдроглав пеликан, морски орел, бухал, ловен сокол, обикновен буревестник и много други.

Освен тръпката от наблюдението на птици в естествената им среда, турът ще разкрие пред очите ви цялата неподправена красота и богатство на българската дива природа. Ще се насладите и на отлично приготвени гозби.

Поради метеорологичната динамика графикът от ден за ден може да варира. Целта е да бъде осигурено възможно най-подходящото време за наблюдение на птици въз основа на конкретните видове и в съответствие с метеорологичните условия за определен ден. Задължително ще бъдат посетени всички планирани местности.
 
Маршрут:

Събота, 7 февруари: Трансфер до хотела в Сарафово, Област Бургас и настаняване.

Неделя, 8 февруари: Пътуване до езерата Поморийско, Атанасовско и Вая за наблюдение на розов и къдроглав пеликан, тръноопашата потапница, черноврат гмурец, белоока потапница и други водолюбиви птици. Възможни наблюдения на блатни птици, включително обикновена калугерица, голям червеноног водобегач, трипръст брегобегач, сребриста булка, саблеклюн и други. В морето могат да се видят червеноклюна потапница, среден нирец, черногуш гмуркач, малка черноглава чайка и малка чайка, както и гривеста рибарка.

Понеделник, 9 февруари: Пътуване до Мандренското езеро, до Природозащитния център на БДЗП „Пода“ и защитена местност „Ченгеле скеле“. Възможни наблюдения на морски орел, нощна чапла, тундров лебед, поен лебед, белоока потапница и други водолюбиви птици, като голям воден бик, голяма бяла чапла, земеродно рибарче и други птици, обитаващи влажните зони. Врабчоподобни като свилено шаварче, тръстикова овесарка, торбогнезден синигер и други могат да се видят също.

Вторник, 10 февруари: Пътуване до Каварна, където са предвидени 4 нощувки. Спирки по пътя за наблюдение на малък и голям пъстър кълвач, сив кълвач, бухал, Градинска дърволазка, черешарка, жалобен синигер, имелов дрозд, зеленогуша овесарка, жълта овесарка и др.

Сряда, 11 февруари:
Пътуване до защитена зона Дуранкулашко езеро рано сутринта за наблюдение на излитането на гъските и за проучване на съседните ниви, където се хранят. Пред очите ви ще се разкрие зрелищната гледка на ята, съставени от хиляди белочели и червеногуши гъски, заедно с представители на видовете: полски блатар, тръстиков блатар, морски орел, малък корморан, голям свирец, поен и тундров лебед, белоока потапница, червеноклюна потапница, малък нирец и голямо разнообразие на водолюбивите птици и врабчови, включително тръстикова овесарка, сива сврачка и други. Сирийски кълвач, малък ястреб, ловен сокол също могат да се видят в близост до езерото. В морето е възможно да се наблюдават черногуш гмуркач, каспийска жълтонога чайка, малка чайка и обикновен буревестник.

Четвъртък, 12 февруари: Пътуване до защитена местност „Шабленско езеро“ отново рано сутрин, за да се наблюдават гъските при излитане.  Ще следваме ятата в търсене на малката белочела гъска. Сокол скитник, малък сокол, сив жерав, северен мишелов могат да бъдат наблюдавани около езерото. В Шабленска тузла се срещат голяма бяла чапла, трипръст брегобегач, тъмногръд брегобегач, сребриста булка, голяма бекасина и други блатни птици, както и червен ангъч, клопач, зимно бърне и други водолюбиви птици и чайки, включително каспийска жълтонога чайка и голяма черноглава чайка. Също: земеродно рибарче, мустакат синигер, европейско черногушо ливадарче, орехче, водна бъбрица и др.

Петък, 13 февруари: Пътуване до Нос Калиакра, долината на местността Болата и крайбрежието на Черно море за наблюдение на дебелоклюна чучулига, ливадна бъбрица, червеногуша бъбрица, белоопашат мишелов в степните хабитати, корморан, черноврат гмурец, среден нирец, средиземноморска жълтонога и каспийска жълтонога чайка, черногуш гмуркач, домашна червеноопашка, сирийски кълвач, крещалец и бухал.

Събота, 14 Февруари: Екскурзия до Варненско езеро за наблюдение на водолюбиви птици, дъждосвирци, грабливи птици и врабчови. Трансфер до летището и отпътуване.

ЗАБЕЛЕЖКА: В зависимост от предпочитанията на участниците продължителността на обиколката може да бъде съкратена и да се направи по-интензивна. Графикът на маршрутите могат да бъдат променяни в зависимост от часовете за пристигане и заминаване от летището, т.е. Бургас може да бъде отправна / крайна точка. Има възможност и за промяна на датите на тура до няколко дни, ако се окаже по-удобно за гостите.

Снимки:

Червеногушi гъскi, снимка: Светослав Спасов
Червеногуша гъска, снимка: Ники Петков
Червеногуша гъска, снимка: Ники Петков