Проекти

БДЗП / BirdLife България координира голям брой природозащитни проекти, някои от които може да видите тук

Satellite tagging
Сателитно проследяване
Red-breasted Goose
Опазване на зимуващата популация на световно застрашената Червеногуша гъска в България
Egyptian Vulture

Urgent measures to secure the survival of the Egyptian vulture (Neophron percnopterus) in Bulgaria and Greece

Short name: “The return of the Neophron” (LIFE10 NAT/BG/000152)

See more here

Common bird monitoring scheme
Мониторинг на широкоразпространените видове птици


 

Още проекти и дейности по мониторинг може да видите на основната страница на БДЗП тук.